De sleutel is het juiste evenwicht te vinden tussen technologie en menselijkheid.

De kracht van arts-gestuurde digitalisatie in de gezondheidszorg

expert photo

Dr. Derk Rietveld

Het digitale tijdperk heeft zijn invloed in nagenoeg elke sector, met de gezondheidszorg als een prominente arena voor innovatie en transformatie. Eerder, wanneer potentiële investeerders heel erg positief spraken over het succes van Babylon Health en hoe Cory.Care zich daarop zou moeten modelleren wist ik al dat er geen vervolgafspraken zouden komen. Heel af en toe kaartte ik dan nog wel aan: waar was de menselijkheid in de aanpak van Babylon Health? Waar bleef het belangrijkste aspect van de zorg, de persoonlijke interactie tussen patiënt en arts? Groei, groei groei, dat was voor hen het belangrijkste.

In 2019 ben ik Cory.Care gestart met het doel om met behulp van digitalisatie mensen efficiënter te helpen met hun zorgvragen, artsen te ontlasten en een sterke focus te leggen op preventie. Over niet al te lange tijd is het mogelijk ‘big data’ analyseren, ook met Cory.Care, maar de vraag of AI hier in de toekomst een rol in gaat spelen blijft nog onbeantwoord. Voor nu is het voor ons echter essentieel dat mensen goed, efficiënt en met accurate diagnoses en behandelingen worden geholpen. Onze symptomenchecker is daar bijvoorbeeld een tool bij, maar is niet zaligmakend. Door een paar extra vragen of een video gesprek met de arts komt er een accurate diagnose uit en weet de patiënt ook beter wat hij of zij moet doen. Met als beste uitkomst natuurlijk dat de patiënt met self management aan de slag gaat. Zo kijken wij ernaar. Voor ons is de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit en zo groeien we door, niet altijd de snelste weg, maar in de zorg wel de beste.

Het debacle van Babylon Health illustreert hoe cruciaal het is om de gezondheidszorg en de digitalisatie ervan met de nodige zorgvuldigheid te benaderen. Hun misstappen in het leveren van nauwkeurige diagnoses benadrukken de noodzaak van menselijke expertise en toezicht. Daarom focussen we ons bij Cory.Care op:

1. Diepgaand inzicht in klinische behoeften: Artsen hebben veel kennis van de complexiteiten en nuances van gezondheidsvragen. Een technologieplatform dat hun inzichten integreert is ongetwijfeld beter gepositioneerd om te voldoen aan de werkelijke behoeften van patiënten.

2. Directe feedback loop: Deze directe betrokkenheid zorgt voor een snellere aanpassing en verfijning van de diensten op basis van de behoeften van de patiënt en de arts.

3. Vertrouwen en geloofwaardigheid: Patiënten voelen zich veiliger en vertrouwder wanneer ze weten dat ze worden verzorgd door systemen en platforms die worden beheerd en begeleid door medische professionals en niet alleen door technologie.

4. Ethische overwegingen: De primaire focus blijft altijd het welzijn van de patiënt en niet de winst.

Het is duidelijk dat de toekomst van de gezondheidszorg er een is van evenwicht: de combinatie van technologische vooruitgang met de menselijkheid, die het beste geboden kunnen worden door medische professionals. Het is nog een lange weg en Nederland heeft niet een cultuur om deze concepten snel te omarmen, maar er moet wel wat veranderen in de zorg en digitalisatie is daar een onderdeel van. Als oprichter van Cory.Care ben ik toegewijd aan dit pad en aan het waarborgen van de best mogelijke zorg voor elke patiënt, zowel digitaal als fysiek, als het menselijke maar gewaarborgd wordt.